Førstegangsundersøgelser for Cabin Crew i andre selskaber end SAS, Air Greenland og Sunclass

Cabin Crew, Initial

Skal du bruge helbredsattest som stewardesse?

Vi kan udføre drug/alkoholtestning samme dag som helbredsundersøgelsen foretages, men det er vigtigt at du først taler med din arbejdsgiver om hvorvidt denne undersøgelse også ønskes udført.

Du skal selv lægge ud for undersøgelsen. Du får selvfølgelig en kvittering

 

Udover at bestille tid skal du gennemlæse nedenstående grundigt:

Dokumentation 

Som attestudstedende læge skal jeg have fuldt indblik i alle dine helbredsforhold. Det kan f.eks. være journaludskrift fra egen læge, speciallæge, offentligt hospital, eller privathospital i Danmark eller udlandet. 

Håndtering af disse fortrolige oplysninger sker iht. GDPR som sikrer, at de kun anvendes til at sikre vurderingen af din egnethed ift. luftfart, og ikke kommer uvedkommende ( herunder din arbejdsgiver) i hænde. 

Forsøg på at skjule eller afgive urigtige sundhedsoplysninger medfører diskvalificerings og indberetning af dette til trafikstyrelsen.

Hvis du kan godkende disse krav og har bestilt en tid skal du skrive en ekonsultation til din læge og informere denne om at du giver tilladelse til at Flyvemedicinsk Læge Allan Trankjær må få fuld journalindsigt. Vi retter derefter selv henvendelse til lægen mhp det praktiske.

Alternativt skal du omkring din læge og have en fuld udskrift af din journal med sidenumre som du så kan medbringe ved undersøgelsen.

For svenske ansøgere skal jeg ved undersøgelsen have adgang til at se den digitale journal.

Fotolegitimation

Du skal medbringe billedlegitimation der kan dokumentere hvem du er.

Briller/kontaktlinser

Din synsstyrke skal undersøges både med og uden.

Application Form

Klik her for at udfylde Application Form forud for møde.

Alternativt kan du møde 15 minutter før og udfylde den hos os.

Priser

Alle priser er inklusiv moms.

Den flyvemedicinske undersøgelse

Undersøgelsens formål er at undersøge om der hos ansøgeren foreligger tilstande der kan bringe sikkerheden i fare under varetagelse af nærmere konkretiserede funktioner i et luftfarts milj samt at vurdere om ansøgeren fysisk og mentalt er i stand til at påtage sig denne opgave. Undersøgelsens omfang er tilpasset den ansøgte kategori og indebærer hvad man kan kalde en standart lægeundersøgelse af øjne ører hjerte lunger mave koordination hørelse syn og nervesystem. I nogle tilfælde EKG, Lungefunktion, syns høre og farvetestning.

I nogle situationer tages urin og blodprøve mhp Drug/Alkohol men det er kun hvis man arbejder for et flyselskab der kræver dette. I andre tilfælde kræves blot en urinprøve mhp indhold af protein blod og sukker. Denne kategori af urinprøve kan foretages uden påsyn.