Fornyelser for PPL / Klasse 2

Renewal, PPL / Klasse 2

Skal du have fornyet din helbredsattest som Klasse 2 pilot?

 

 

 

 

 

Udover at bestille tid skal du gennemlæse nedenstående grundigt:

Dokumentation for din sundhedstilstand

Som attestudstedende læge skal jeg have fuldt indblik i alle dine helbredsforhold. Det kan f.eks. være journaludskrift fra egen læge, speciallæge, offentligt hospital, eller privathospital i Danmark eller udlandet. 

Håndtering af disse fortrolige oplysninger sker iht. GDPR som sikrer, at de kun anvendes til at sikre vurderingen af din egnethed ift. luftfart, og ikke kommer uvedkommende ( herunder din arbejdsgiver) i hænde. 

Forsøg på at skjule eller afgive urigtige helbredsoplysninger medfører diskvalificering og indberetning af dette til trafikstyrelsen.

Hvis du ikke tidligere har fået foretaget helbredsundersøgelse hos os og har fejlet eller fejler noget der har givet anledning til flyvemedicinske overvejelser ift dit certifikats rettigheder er det vigtigt at vi har adgang til denne dokumentation før certifikatet/helbredsattestationen kan fornyes.

Som bekendt stiger risikoen for akut inkapacitering grundet hjerte-kar-sygdom med alderen. Det vil derfor være relevant at forholde sig opsøgende ift egen læge mhp måling af blodtryk, cholesterol, sukker, levertal. Evt EKG/Lungefunktion da ekstraudgifter og evt ventetid på MC ellers må påregnes. 

For svenske ansøgere skal jeg ved undersøgelsen have adgang til at se den digitale journal.

Fotolegitimation

Du skal medbringe billedlegitimation der kan dokumentere hvem du er samt tidligere Medical Certificate/Helbredsattestation.

Briller/kontaktlinser

Din synsstyrke skal undersøges både med og uden.

Application Form

Klik her for at udfylde Application Form forud for møde.

Alternativt kan du møde 15 minutter før og udfylde den hos os.

 

Priser

Den flyvemedicinske undersøgelse

Undersøgelsens formål er at undersøge om der hos ansøgeren foreligger tilstande der kan bringe sikkerheden i fare under varetagelse af nærmere konkretiserede funktioner i et luftfarts milj samt at vurdere om ansøgeren fysisk og mentalt er i stand til at påtage sig denne opgave. Undersøgelsens omfang er tilpasset den ansøgte kategori og indebærer hvad man kan kalde en standart lægeundersøgelse af øjne ører hjerte lunger mave koordination hørelse syn og nervesystem. I nogle tilfælde EKG, Lungefunktion, syns høre og farvetestning.

I nogle situationer tages urin og blodprøve mhp Drug/Alkohol men det er kun hvis man arbejder for et flyselskab der kræver dette. I andre tilfælde kræves blot en urinprøve mhp indhold af protein blod og sukker. Denne kategori af urinprøve kan foretages uden påsyn.