Førstegangsundersøgelser for PPL / Klasse 2 Piloter

Initial, PPL / Klasse 2

Skal du bruge helbredsattest som PPL / Klasse 2 pilot?

 

 

 

 

 

Udover at bestille tid skal du gennemlæse nedenstående grundigt:

Dokumentation 

Som attestudstedende læge skal jeg have fuldt indblik i alle dine helbredsforhold. Det kan f.eks. være journaludskrift fra egen læge, speciallæge, offentligt hospital, eller privathospital i Danmark eller udlandet. 

Håndtering af disse fortrolige oplysninger sker iht. GDPR som sikrer, at de kun anvendes til at sikre vurderingen af din egnethed ift. luftfart, og ikke kommer uvedkommende ( herunder din arbejdsgiver) i hænde. 

Forsøg på at skjule eller afgive urigtige sundhedsoplysninger medfører diskvalificerings og indberetning af dette til trafikstyrelsen.

Hvis du kan godkende disse krav og har bestilt en tid skal du skrive en ekonsultation til din læge og informere denne om at du giver tilladelse til at Flyvemedicinsk Læge Allan Trankjær må få fuld journalindsigt. Vi retter derefter selv henvendelse til lægen mhp det praktiske.

Alternativt skal du omkring din læge og have en fuld udskrift af din journal med sidenumre som du så kan medbringe ved undersøgelsen.

For svenske ansøgere skal jeg ved undersøgelsen have adgang til at se den digitale journal.

Fotolegitimation

Du skal medbringe billedlegitimation der kan dokumentere hvem du er.

Briller/kontaktlinser

Din synsstyrke skal undersøges både med og uden.

Forud for fremmøde skal du ind på trafikstyrelsens hjemmeside og udfylde “application form” for det ansøgte certifikats kategori. Egen erklæringen kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside

Den udfyldte erklæring skal medbringes underskrevet eller sendes til min sikre mail drt.dk@proton.me

Priser

Alle priser er inklusiv moms.

Den flyvemedicinske undersøgelse

Undersøgelsens formål er at undersøge om der hos ansøgeren foreligger tilstande der kan bringe sikkerheden i fare under varetagelse af nærmere konkretiserede funktioner i et luftfarts milj samt at vurdere om ansøgeren fysisk og mentalt er i stand til at påtage sig denne opgave. Undersøgelsens omfang er tilpasset den ansøgte kategori og indebærer hvad man kan kalde en standart lægeundersøgelse af øjne ører hjerte lunger mave koordination hørelse syn og nervesystem. I nogle tilfælde EKG, Lungefunktion, syns høre og farvetestning.

I nogle situationer tages urin og blodprøve mhp Drug/Alkohol men det er kun hvis man arbejder for et flyselskab der kræver dette. I andre tilfælde kræves blot en urinprøve mhp indhold af protein blod og sukker. Denne kategori af urinprøve kan foretages uden påsyn.

Translate »