Syge / Raskmeldinger

Hvis du rammes af sygdom eller er du under udredning for tilstande der ikke var til stede ved sidste flyvemedicinske undersøgelse. Eller oplever du forværring af bestående lidelse eller er du opstartet på ny medicin. I alle tilfælde skal du kontakte en flyvelæge mhp om tilstanden kræver indskrænkninger ift de certifikatgivne rettigheder. 

For Corona gælder specifikt at hvis sygdommen ikke har været symptomgivende i form af feks feber, influenzafølelse, hoste betydelige halssmerter så skal man når der er gået minimum 4 dage og man føler sig rask kontakte en flyvelæge der telefonisk vil vurdere om fysisk konsultation er påkrævet for raskmelding.

Translate with Google »